Vi finns på

Östra Storgatan 11
553 21 Jönköping

Telefon: 036-16 16 16

Vi som jobbar på Byggkonstruktioner

Björn Svensson
bjornbyggkonstruktioner.se
036-16 16 16
0709-64 05 22

Lars Sjöman
larsbyggkonstruktioner.se
036-16 16 16
0702-55 39 55

Robert Ljungström
robertbyggkonstruktioner.se
036-16 16 16
0722-11 16 16

Frans Lindell
fransbyggkonstruktioner.se
036-16 16 16
0768-22 16 16

Arne Friman (Deltid)
arnebyggkonstruktioner.se
0703-84 82 75

Jan Andersson (Deltid)
janbyggkonstruktioner.se
036-16 16 16
0709-92 39 10